h1

Info Kami

Siapa kami “PKG-Masjid Tanah” ?

            PKG Masjid Tanah merupakan sebuah PKG (Pusat Kegiatan Guru) yang memberikan kemudahan dan khidmat bantu kepada  20 buah sekolah ahli. Ini adalah unik kerana jikalau anda mengetahui peranan PKG ialah pada dasarnya membantu sekolah atau guru menjalankan aktviti terutama di kawasan luar bandar. Nisbah antara satu PKG dengan sekolah di luar bandar ialah 1:10 secara kasarnya iaitu 1 PKG kepada 10 buah sekolah. Di PKG Masjid Tanah terdapat 2 Pegawai yang dikenali sebagai Pegawai Teknologi Pendidikan (PTP) dan dibantu seorang Pembantu Tadbir N17.

             Walau bagaimanapun ia bukanlah satu penghalang besar kepada kami di sini dalam membantu pihak sekolah di bawah naungan kami di PKG. Sekolah ahli PKG boleh datang atau menghubungi kami jika sekolah ahli mememerlukan bantuan atau kemahiran daripada pihak kami.

Info

Peranan PKG

Advertisements
%d bloggers like this: